Het wapenschild van de studentenverenigingen heeft de vorm van het heraldisch Vlaams schild, horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de voet. 

Het schild van Toeristika draagt de Mechelse kleuren rood en geel. Blauw wordt toegevoegd als 3e kleur, als kleur van de zee, de lucht, de vrijheid.
Of dit de werkelijke reden of verklaring voor deze kleur blauw is, bestaat geen uitsluitsel, al klinkt het geloofwaardig!

Het schild is gemaakt bij de oprichting van onze club in 1965-66. Al gaat het verhaal dat er oorspronkelijk een wiel opstond in plaats van de huidige wereldbol met vogel. Wie kan ons dat bevestigen en vertellen wanneer de wereldbol met vogel erop zijn geplaatst?

Ons schild kent verder een atypische uitvoering. Er bestaan 2 standaard-uitvoeringen voor schilden.

1 – Het veld van het wapenschild van de club is dubbel geschuind, d.w.z schuins verdeeld in drie kleurstroken van de rechterhoek boven naar de linkerhoek beneden in de clubkleuren. Het draagt daarin het monogram van de club, uitgevoerd in het goud, zilver of zwart. (a)
2 – Het veld kan ook gedeeld zijn, d.w.z. midden door, van boven naar beneden. In de linkerhelft van het veld (rechts op de afbeelding) heeft men dan de drie kleurstroken met het monogram. in de rechterhelft een ander wapen van de club. Aan het hoofd van het schild kan ook een faas (horizontale band) zijn. (b)

De kleuren van de club – twee of drie – moeten steeds over drie banen of kleurstroken verdeeld zijn. zowel op het clublint en het clubpetje als op het schild en het praeseslint.

Links (rechts op afbeelding) staat het monogram van Toeristika, in zwart op een gele achtergrond. Het monogram bestaat uit de letters V C F, beginletters van Vivat, Crescat, Floreat, dooreengevlochten met de beginletters van de benaming van de club (Toeristika) en gevolgd door een uitroepteken. Dit uitroepteken toont dat het schild een actieve club toebehoort. 

Rechts (links op de afbeelding) staan bovenaan onze kleuren, dit niet éénmalig, maar herhaald. Hierdoor wordt al jaren de vraag gesteld of onze kleuren ‘blauw-geel-rood’ zijn of ‘rood-geel-blauw’. 

Wat wel bekend is, is dat De Wesp hun kleuren aangepast heeft bij het ontstaan van Toeristika. Hun oude schild toonde een andere kleurenvolgorde, alsook waarschijnlijk hun linten (dit zijn zwart-wit foto’s, dus niet duidelijk te zien). Hun kleurvolgorde nu, volgens linten, schild en bierpetjes is blauw-geel-rood (met rood als hoofdkleur bovenaan hun petjes), dus zou het logisch zijn dat wij rood-geel-blauw dragen.


Eveneens heeft Biste in zijn praesesjaar de petjes laten maken tegenovergesteld aan De Wesp, van boven naar onder rood-geel-blauw en bovenop blauw. Ook in de codex staat dat onze hoofdkleur blauw is; maar daar staan onze kleuren als ‘blauw-geel-rood’ in.

Daarom zouden we kunnen besluiten dat onze kleuren ‘rood-geel-blauw’ zijn met hoofdkleur blauw. Toch spreekt de codex dit tegen en kan ook ons schild dit bevestigen noch ontkennen.

Jaren geleden heeft ons ook een verhaal bereikt dat traditionele schilden van de middenstreep naar buiten worden gelezen, maar hierover hebben we nog nergens bevestiging gevonden. Van binnenuit zou het rood-geel-blauw zijn, het schild van links naar rechts lezen, geeft blauw-geel-rood.

Tenzij iemand duidelijkheid schept, blijft dit waarschijnlijk nog vele jaren een discussiepunt.